Välkommen till 

Björnahult Simmental

SIMMENTAL 

Simmental kommer från en dalgång i Schweiz med samma namn och är en kombinerad mjölk- och köttras.  De första djuren importerades till Sverige i mitten på 1970-talet.Genom sitt ursprung som kombinerad mjölk/köttras är det den köttras i landet som har den absolut högsta mjölkavkastningen till kalven, därav höga avvänjningsvikter och ettårsvikter under många år i köttboskapskontrollen KAP. Rasen räknas till de tyngre köttraserna. Korna är kända för att ha lätta kalvningar.