Välkommen till 

Björnahult Simmental

På gång hos oss 

Djur till salu

15.08.2023

Har nu lagt upp bilder och lite uppgifter på de dräktiga kvigorna vi har till salu. Vi har även årstjurar och kvigor till försäljning.

Här har vi 587 Fraggel. Han är vår tjur som ska till köttrasprövningen i Gunnarp i år. Han är efter semintjuren Elit och mor är 615 Fabbiola. Han är född 2022-12-23. Förra veckan var det veterinärbesiktning och i halva augusti bär det av till Skåne för killen.

Här har vi 585 Edelweis som är efter Corevette och hennes mor 393. Hon är med på elitauktionen på Simmentalförenings sommarfest, som är på lördag 15/7. Hon är 200 dagars vägd och hennes vikt är 317 kg.

Nu har vi precis tagit emot vår nya tjur, Fernando av Prästkullen, som kommer från prövningen i Skåne. Välkommen till oss! Ska bli spännande att se avkommor efter denna stiliga kille. Vi önskar även de nya ägarna till våra tjurar ett stort lycka till och att det blir fina kvalar efter dessa.

SIMMENTAL 

Simmental kommer från en dalgång i Schweiz med samma namn och är en kombinerad mjölk och köttras.  De första djuren importerades till Sverige på 1970-talet.Genom sitt ursprung som kombinerad mjölk/köttras är det den köttras i landet som har den absolut högsta mjölkavkastningen till kalven, därav höga avvänjningsvikter och ettårsvikter under många år i köttboskapskontrollen KAP. Rasen räknas till de tyngre köttraserna. Korna är kända för att ha lätta kalvningar.