BJÖRNAHULT  SIMMENTAL 

Björnahult Simmental ligger mitt i Glasriket i Småland, 1 mil väster om Nybro

  Vi som idag driver Björnahult Simmental är Pär och Marina samt våra söner                  

Emil och Gustav. 

Emil och Gustav är femte generationen på gården.

I början av 1990-talet införskaffades de första Simmental djuren till gården. Det var en tjur och en kviga som köptes in från Hällinge. Efterhand utökades besättningen med kvigor från Björkerum på Öland. Hondjur har även köpts in från Boogård, Bollerup och senaste kvigan från Bäck.

Vi har ca 50 hektar åker och bete och 215 hektar skog.

2018/2019 byggde vi ett lösdriftsstall med liggbås.

Vi har sedan mer än 20 år tillbaka bara använt oss av prövade tjurar samt semin.