Full aktivitet

06.03.2022


Här är det full rulle. Kalvar kommer med lite jämna eller rättare sagt ojämna mellanrum och oftast knippvis. Vi har hittills fått kalvar från Corvette, Pommery och Mustik. Det som vi reagerar på är att kalvarna från Corvette är så pigga, det tar inte många minuter förrän de försöker ta sig upp och leta mat, roligt och skönt med så pigga kalvar.

Vi har börjat seminera, än så länge med Unne, Eagle samt Elit.

Corvette av Bäck jobbar också på.