Slutkläm på betessäsongen

16.09.2021

Här är en bild på 542 Evert av Björnahult. Han är efter 369 Corvette och 386 Berge. Intressant att se hur kalvarna utvecklas.